Cookies beheren
We gebruiken cookies om u de beste site-ervaring te bieden.
Alles accepteren
Voorkeuren
Cookies beheren
Cookie instellingen
Cookies die nodig zijn voor de goede werking van de site zijn altijd ingeschakeld.
Andere cookies zijn configureerbaar.
Essentiële cookies
Altijd aan. Deze cookies zijn essentieel zodat u de website en de functies ervan kunt gebruiken. Ze kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze worden ingesteld naar aanleiding van verzoeken van u, zoals uw privacyvoorkeuren instellen, inloggen of formulieren invullen.
Analytische cookies
Disabled
Deze cookies verzamelen informatie om ons te helpen begrijpen hoe onze websites worden gebruikt, hoe effectief onze marketingcampagnes zijn of om ons te helpen onze websites voor u aan te passen. Bekijk hier een lijst van de analytische cookies die we gebruiken.
Advertentiecookies
Disabled
Deze cookies geven reclamebedrijven informatie over uw online activiteiten om hen te helpen om u relevantere online advertenties te tonen of om te beperken hoe vaak u een advertentie ziet. Deze informatie kan worden gedeeld met andere reclamebedrijven. Bekijk hier een lijst van de advertentiecookies die we gebruiken.

ACTIEVOORWAARDEN WAKKERMAKER?

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de "Wakkermakers" wedstrijd (de "Actie") van P.B.I. Fruit Juice Company (de "Organisator"), gevestigd te 8380 Brugge, Jozef Verschaveweg, België.

Prijs

  Het betreft een wedstrijd naar aanleiding waarvan de volgende prijs wordt uitgereikt:
  één ontbijtmand voor vier personen.

  Deelname is uitgesloten

   (a) Voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, b) voor de medewerkers van d-artagnan conceptual communications alsmede (c) voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Voor deelnemers onder de 18 jaar geldt dat zij uitsluitend kunnen deelnemen na toestemming van de ouders/voogd/wettelijk toezichthouders. Desgevraagd dient schriftelijk te worden aangetoond dat deze toestemming is gegeven.

   Deelname geschiedt door

    Te reageren op onze Facebookpost door iemand te nomineren waarvan zij vinden dat hij/zij een ontbijtmand verdient, aangevuld het antwoord op de schiftingsvraag (hoeveel sap Tropicana® maakt Tropicana® Zeebrugge per uur) en dat tussen 17/12/2020 en 24/12/2020.

    De reacties worden beoordeeld op

     Correctheid antwoord schiftingsvraag.

     Interacties

      - Interacties die je aangaat met de pagina mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten.

      - Interacties mogen verder niet strijdig zijn met de wet, regelgeving, of enig recht van derden en evenmin aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving, of enig recht van derden.

      - De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde interacties direct te verbergen of van de pagina te verwijderen.

      - De Organisator behoudt zich het recht voor om interacties, of de gebruiker die de interacties met de pagina is aangegaan, te rapporteren aan Facebook.

      - De Organisator is niet verplicht om interacties die worden aangegaan met de pagina vooraf te controleren. Alles wat niet door de Organisator zelf wordt geplaatst op de pagina is een uiting van de persoonlijke mening van gebruikers. De Organisator is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste interacties.

      Algemeen

       Door de jury worden ten laatste op 31/12/2020 per actie de beste reacties eruit gehaald en worden de winnende deelnemers ten laatste op 04/01/2021 op de hoogte gesteld. Erna worden de prijzen via de post bezorgd in de vorm van fysieke goederen, of de winnaar komt de prijs afhalen. Maximum 1 deelname per persoon.

       De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de Prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is c.q. kan worden uitgekeerd.

       Deelnemer verklaart zich door deelname aan deze Actie akkoord met deze actievoorwaarden.

       De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers om haar moverende redelijke redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de Actie tussentijds te wijzigen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Organisator kan doen gelden.

       Organisator zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de wetgeving omtrent bescherming persoonsgegevens. Op elk moment kan een deelnemer toegang vragen tot zijn/haar persoonlijke gegevens en kunnen deze op verzoek worden aangepast of verwijderd. Verstrekte gegevens worden alleen gedeeld mits dit noodzakelijk is voor de afhandeling van deze Actie. Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van Organisator volledig van toepassing (zie www.pepsicoprivacypolicy.com).

       In geval deze Wedstrijd word geadverteerd op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Wedstrijd op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.

       Voor vragen of klachten kunt u terecht bij Julie Johnen op Julie.Johnen@pepsico.com met vermelding van "Wakkermakers". Op deze Actie is Belgisch recht van toepassing en eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.